Лого тадж
 
Статьи и обзоры nachodki.ru
Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
  
Сармуҳаррир:
Хушвахтзода Қобилҷон Хушвахт – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
 
Муовини сармуҳаррир:
Сафармамадов Сафармамад Муборакшоевич – доктори илмҳои химия, профессор, муовини ректор оид ба илми Донишгоҳи миллии Точикистон
 
ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:
07.00.00 – Илмҳои таърих ва археология
Акрамов Зикриё Иномович – доктори илмҳои таърих, профессор, директори Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониши Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
 
Искандаров Қосимшо – доктори илмҳои таърих, профессор, саркотиби илмии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
 
Яқубов Юсуфшоҳ – доктори илмҳои таърих, профессор, академики АИ ҶТ, мудири шуъбаи бостоншиносии Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониши Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
 
Расулиён Қаҳҳор – доктори илмҳои таърих, профессор, мудири кафедраи таърихи халқи тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
Қушматов Абдувалӣ – доктори илмҳои таърих, профессори кафедраи таърихи қадим, асрҳои миёна ва бостоншиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
Мирзоев Ниёз Мирзобадалович – доктори илмҳои таърих, профессори кафедраи дипломатия ва сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
Нуриддинов Раймалихон Шахбозович – доктори илмҳои сиёсӣ, профессор, мудири кафедраи муносибатҳои байналхалқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
Самиев Холмаҳмад Давлатович – номзади илмҳои таърих, дотсент, декани факултети муносибатҳои байналхалқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
09.00.00 – Илмҳои фалсафа
Қурбонов Абдураҳмон Шерович – доктори илмҳои фалсафа, профессор, сардори раёсати таҳқиқоти масъалаҳои иҷтимоии Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
 
Идиев Хайриддин Усмонович – доктори илмҳои фалсафа, профессор, узви вобастаи АИ ҶТ, ректори Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода
 
Олимов Кароматулло – доктори илмҳои фалсафа, профессор, академики АИ ҶТ, сарходими илмии шуъбаи таърихи фалсафаи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
 
Назаров  Рустамхон – доктори илмҳои фалсафа, профессори кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иҷтимоии факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
Раҳимов Муҳсин Ҳусейнович – доктори илмҳои фалсафа, профессори кафедраи фанҳои ҷомеашиносии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ
 
Аҳмадов Саид – доктории илмҳои фалсафа, профессори кафедраи онтология ва назарияи маърифати факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
 
13.00.00 – Илмҳои педагогӣ
Иматова Лутфия Маҳмадиллоевна – доктори илмҳои педагогӣ, профессор, мудири кафедраи педагогикаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ
 
Файзалиев Ҷумъа Холович – доктори илмҳои педагогӣ, профессор, муовини ректор оид ба таълими Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
 
Раҷабзода Маҳмадулло – доктори илмҳои педагогӣ, профессор, ректори Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода
 
Шарипов Фаридун Файзуллоевич – доктори илмҳои педагогӣ, дотсент, мудири кафедраи педагогикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
Ҳоҷиматова Гулчеҳра Масаидовна – доктори илмҳои педагогӣ, профессор, мудири кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти руси Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
Мухамметов Гапур Бабаевич – доктори илмҳои педагогӣ, профессор, декани факултети забон ва адабиёти руси Донишгоҳи миллии Тоҷикистон